Mobilmeny.

TAKK i förskolan

Utbildningsförvaltningen har valt att satsa på personalen i förskolan utifrån ett kompetensbehov och efterfrågan från personalen i tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK.

Utbildningen är under ett halvår i form av digital utbildning tillsammans med Maria Krafft Helgesson. Pedagogerna får kompetens i att använda tecken som stöd eller som alternativ och komplement till talat språk. Under utbildningen får pedagogerna lära sig tecken för alfabetet, siffror, frågeord, familjen, kläder, mat, känslor, färger, veckodagar, samt övningsmeningar utifrån dessa teman. Inlärningen varvas hela tiden med sånger och spel. Medarbetarna ska få inspiration och motivation att använda tecken i vardagen. Medarbetarna ska få känna glädje genom att teckna tillsammans med andra samtidigt som inlärning av tecken sker.

Syftet med utbildningen är att den ska leda till att barnen i högre utsträckning ges den ledning, stimulans och det stöd de behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sin språkutveckling och sitt lärande.

Rektorerna ser redan nu en utveckling i hur pedagogerna använder TAKK i undervisningen. Pedagogerna har skapat lärmiljöer för att tillgodose alla barn behov.

- Så här långt har utbildningen gett mig många nya kunskaper i användandet av TAKK. Jag har börjat att känna mig bekväm med att använda TAKK när jag pratar. Jag ser att barnen även börjar använda mer TAKK när de samtalar med varandra, säger en av pedagogerna i Bollebygds förskolor.

På bilden lär sig två barn ett nytt tecken. Ser ni vad de tecknar? Det är tecknet för sko.