Mobilmeny.

Växelvis undervisning för högstadiet 19 - 23 april

Schema finns på SchoolSoft

Eleverna i åk 7-9 kommer under vecka 16 att ha växelvis undervisning på plats i skolan och via sin dator hemma.

Oavsett om eleven är i skolan eller hemma så följer eleven sitt ordinarie schema och tar ansvar för att vara uppkopplad och närvara på lektionen.

Lunch finns att beställa för de elever som har sin undervisning hemma, på samma sätt som innan.

Skolbussarna går enligt den ordinarie tidtabellen.

Om du som vårdnadshavare har några frågor kan du vända dig till ditt barns mentor.