Mobilmeny.

Säkerhet på skolskjutsen

Säkerheten är en av grundpelarna i skolskjutsorganisationen

I Bollebygds kommun är alla skolskjutsfordon utrustade med alkolås och säkerhetsbälte på varje sittplatser. Varje elev som är anmäld för resan är garanterad sittplats med säkerhetsbälte. Varje år hålls en utrymningsövning med skolskjuts för eleverna. Genomgången omfattar trafiksäkerhets- och ordningsregler, vid på- och avstigning, under färden samt vid förflyttning till och från skolbussen.

Varje år besiktigas skolvägar och hållplatser för att skolskjutshållplatserna ska vara så trafiksäkra som möjligt. Om närmsta skolväg bedöms som trafikfarlig utifrån elevens ålder kan eleven enligt kommunens bedömning ha rätt till skolskjuts utan hänsyn till avståndet till skolan.

En trygg och trevlig skolskjutsresa

  •  De allmänna regler som gäller i skolan för ordning och uppförande gäller också i skolbussarna och på hållplatserna
  •  Chauffören är ansvarig för säkerheten i bussen. Chaufförens anvisningar måste alltid följas. Anvisar chauffören en plats så ska denna hållas hela färden
  •  Eleven ska använda de säkerhetsbälten som finns
  •  Eleven ska sitta ned på sina platser och hålla sig till en normal samtalston
  •  Påstigning sker i turordning och med ett gott uppförande gentemot skolkamrater
  •  Nötter/jordnötter får inte tas med på grund av allergier
  •  Parfym eller andra starka dofter ska inte användas på grund av allergier