Mobilmeny.

Grundsärskola i kommunen

Bollebygds grundsärskola startade augusti 2021. Vår fina skolgård och lokalerna är tillgänglighetsanpassade och belägna i anslutning till Bollebygds grundskola F-6. Närliggande naturområden med grillplats inbjuder till lek och utomhusvistelse.

Med utgångspunkt i Läroplanen för grundsärskolan (Lgrsär 22) ger utbildningen eleverna viktiga kunskaper och värden. Social gemenskap är central och bidrar till personlig utveckling och skapar en god grund för aktivt deltagande i samhället. Pedagogiken vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Undervisningen, som anpassas efter individuella förutsättningar är grundläggande, konkret och sker i små grupper. För att kunna möta våra elever utifrån deras förutsättningar och behov har vi hög personaltäthet. Arbetssätten är konkreta, strukturerade och strävar efter att innefatta så många sinnen som möjligt för att eleverna skall känna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet.

Gruppindelningar och undervisning anpassas efter elevernas behov och för att eleverna skall få förutsättningar att nå så långt som möjligt. Bollebygds grundsärskola har två inriktningar, ämnesområden eller ämnen. I varje klass finns undervisande lärare/speciallärare inriktning utvecklingsstörning samt ytterligare resurser med kompetens förskollärare, undersköterska, socialpedagog, stödpedagog eller elevassistent. Utöver personalsammansättningen finns specialpedagog och logoped kopplad till grundsärskolan.

På Bollebygds grundsärskola arbetar vi med syfte att skapa en tillgänglig fysisk, social- och pedagogisk lärmiljö för eleverna under hela skoldagen och det som är nödvändiga anpassningar för några är bra för alla. Tillsammans arbetar vi med värdegrund och demokratiska värderingar utifrån att olikheter berikar. AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation) såsom tecken som stöd och andra visuella stöd används med syfte att skapa en god kommunikativ miljö för eleverna att växa och utvecklas i.

Besöksadress: Krokdalsvägen 23A, 517 34 Bollebygd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.