Mobilmeny.

Särvux

Särskild utbildning för vuxna, Särvux, ingår i det offentliga skolväsendet och är en frivillig skolform. Målet med särvux är att vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande.

Särvux är en utbildning för dig som behöver extra stöd för att lära in saker. Du ska vara:

  • över 20 år
  • ha en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada

Utbildningen omfattar

Utbildningen omfattar:

  • Grundläggande nivå motsvarande obligatoriska särskolan
  • Gymnasial nivå motsvarande utbildning som ungdomar kan få på de nationella eller individuella programmen i gymnasiesärskolan.

Särvux i Bollebygd

Bollebygd har ingen egen vuxenutbildning. Du som vill läsa särvux ansöker direkt hos anordnaren av utbildningen.