Mobilmeny.

Blanketter och formulär

Här hittar ni alla våra blanketter och formulär som gäller bygga, bo och miljö

Ansökan om återvinningskort för företag Öppnas i nytt fönster.
Formulär för Råssa återvinningscentral.

Ansökan om återvinningskort för privatpersoner Öppnas i nytt fönster.
Formulär för återvinningskort.

Beställa slamtömning
Formulär för att beställa akut eller budad slamtömning.

Beställa sophämtning
Formulär för att beställa eller ändra sin sophämtning.

Uppehåll i sophämtningen  , 119.3 kB.
Används om du ska ha ett längre uppehåll i sophämtningen.

Ägarbytesblankett , 143.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Används av dig som ska sälja sin fastighet.

Anmälan till tomtkö , 151.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälningsblankett om du inte vill ansöka via webben Öppnas i nytt fönster. utan istället skriva ut och fylla i anmälningsblanketten.

Bostadsanpassningsbidrag , 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Blankett och instruktion om hur du söker bostadsanpassningsbidrag.

Reparationsbidrag , 395.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett och instruktion om hur du söker reparationsbidrag.

Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd , 243.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan, t ex eldstad eller attefallshus.

Ansökan om bygglov , 453.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om bygglov.

Ansökan om bygglov för skylt eller ljusanordning , 353.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om bygglov för uppsättande av skylt eller ljusanordning.

Ansökan om förhandsbesked , 346.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om förhandsbesked.

Anmälan om kontrollansvarig , 139.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om kontrollansvarig.

Ansökan om strandskyddsdispens , 294.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om strandskyddsdispens.

Enkel kontrollplan , 479.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Enkel kontrollplan för små enkla ärenden.

Kontrollplan för installation av eldstad Word, 40.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Enkel kontrollplan att använda vid installation av eldstad.

Beställning av kartor Öppnas i nytt fönster.
Formulär för ansökan om bygglov, tillstånd till enskilt avlopp, anmälan om värmepump etc.

Försäljning av tobaksvaror , 303.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

Försäljning av e-cigaretter , 915 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om försäljning av e-cigaretter, folköl och påfyllningsbehållare. Mer information om att sälja e-cigaretter hittar du på sidan Livsmedel och hälsoksydd, Folköl och tobak

Anmälan om störning , 187.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Används av dig som upplever problem med t ex buller, ventilation, fukt och mögel eller radon i din bostad.

Drift av förskola , 672.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om drift av förskola, fristidshem och skola.

Att starta livsmedelsverksamhet , 771.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Mer information hittar du på sidan Att starta livsmedelsverksamhet

Anmälan om misstänkt matförgiftning , 349.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Används om du misstänker att du har blivit matförgiftad av en verksamhet eller varor du köpt i kommunen.

Tidsbokning miljöenheten
Fromulär för att boka besök till våra miljöinspektörer och bygglovshandläggare.

Cisterner , 52.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan cistern.

Cisterner ur bruk , 52.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om cistern tagen ur bruk.

Begravning av häst , 211.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur.

Bergvärme grannyttrande Word, 50 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för grannmedgivande för borrning av bergvärme.

Hästgödselavtal , 99.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Avtal för leverantör och mottagare av hästgödsel.

Installation av oljeavskiljare , 183.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om installation av oljeavskiljare.

Miljöfarlig verksamhet , 133.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Nedläggning miljöfarlig verksamhet , 192.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om nedläggning av miljöfarlig verksamhet.

PCB-sanering fogmassor , 130.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om PCB-sanering av fogmassor.

Sanering förorenad byggnad , 144.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan om sanering av förorenad byggnad.

Uppläggning avfall/återvinning , 189.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningsändamål.

Värmepump , 491.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Anmälan/ansökan om installation av värmepump.

Ansökan om Planbesked Öppnas i nytt fönster.
Formulär om du vill söka planbesked för din fastighet.

Sms-tjänst för driftinformation Öppnas i nytt fönster.
Formulär för prenumeration av driftinformation om våra samhällstjänster.

Ansökan enskild avloppsanläggning , 477.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan/ anmälan om inrättande av enskild avloppsanläggning. Mer information om enskild avsloppsanläggning hittar du på sidan Enskilt avlopp, Anlägga nytt enskilt avlopp.

Bilaga 1 Mark och Vatten , 181 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga för markens egenskaper och information om dricksvattentäkter.

Bilaga 3 Slamavskiljare & infiltration , 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga för att anlägga avlopp med slamavskiljare och infiltration.

Bilaga 4 Slamavskiljare & markbädd , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga för att anlägga avlopp med slamavskiljare och markbädd.

Bilaga 5 Minireningsverk , 437.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga för uppgifter om reningsverk.

Bilaga 6 Separerande system , 491.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga för separerande system.