Mobilmeny.

Blanketter och formulär

Här hittar ni alla våra blanketter och formulär som gäller bygga, bo och miljö

Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall , 145.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om hemkompostering.

Anmälan om omhändertagande av latrin/urin , 282.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om omhändertagande av latrin/urin.

Ansökan om återvinningskort för företag
Formulär för Råssa återvinningscentral.

Ansökan om återvinningskort för privatpersoner
Formulär för återvinningskort.

Beställa slamtömning
Formulär för att beställa akut eller budad slamtömning.

Beställa sophämtning
Formulär för att beställa eller ändra sophämtningen.

Uppehåll i sophämtningen  , 119.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om längre uppehåll i sophämtningen.

Ägarbytesblankett , 194 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om ägarbyte vid fastighetsförsäljning.

Anmälan till tomtkö , 151.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan till tomtkön om du inte vill göra din ansöka digitalt via webben Öppnas i nytt fönster..

Bostadsanpassningsbidrag , 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Blankett och instruktion om hur du söker bostadsanpassningsbidrag.

Reparationsbidrag , 395.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett och instruktion om hur du söker reparationsbidrag.

Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd , 264.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan exempelvis attefallshus.

Anmälan installation eldstad , 212.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd installation av eldstad eller kamin.

Anmälan om kontrollansvarig , 139.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om kontrollansvarig.

Ansökan om bygglov , 453.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om bygglov.

Ansökan om bygglov för skylt eller ljusanordning , 353.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om bygglov för uppsättande av skylt eller ljusanordning.

Ansökan om förhandsbesked , 398.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om förhandsbesked.

Ansökan om strandskyddsdispens , 294.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om strandskyddsdispens.

Beställning av kartor
Formulär för ansökan om bygglov, tillstånd till enskilt avlopp, anmälan om värmepump etcetera.

Anmälan om misstänkt matförgiftning , 349.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om matförgiftad av en verksamhet eller varor du köpt i kommunen.

Anmälan om störning , 380.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om problem med exempelvis buller, ventilation, fukt och mögel eller radon i din bostad.

Att starta livsmedelsverksamhet , 848.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Mer information hittar du på sidan Att starta livsmedelsverksamhet

Drift av förskola , 814.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om drift av förskola, fristidshem och skola.

Försäljning av e-cigaretter , 915 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om försäljning av e-cigaretter, folköl och påfyllningsbehållare. Mer information om att sälja e-cigaretter hittar du på sidan Livsmedel och hälsoksydd, Folköl och tobak

Försäljning av tobaksvaror , 303.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

Tidsbokning miljöenheten
Formulär för att boka besök till våra miljöinspektörer och bygglovshandläggare.

Begravning av häst , 258.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur.

Cisterner , 243.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om cistern.

Cisterner ur bruk , 41.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om cistern tagen ur bruk.

Hästgödselavtal , 99.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Avtal för leverantör och mottagare av hästgödsel.

Installation av oljeavskiljare , 247.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om installation av oljeavskiljare.

Miljöfarlig verksamhet , 264.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Nedläggning miljöfarlig verksamhet , 242.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om nedläggning av miljöfarlig verksamhet.

PCB-sanering fogmassor , 130.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om PCB-sanering av fogmassor.

Sanering förorenad byggnad , 260.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om sanering av förorenad byggnad.

Underrättelse om yrkesmässig användning av biocider , 301.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om användning av biocider för företag.

Uppläggning avfall/återvinning , 241.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningsändamål.

Värmepump , 491.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan/ansökan om installation av värmepump.

Värmepumpsanläggning grannyttrande , 331.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för grannmedgivande för borrning av bergvärme.

Ansökan om planbesked
Formulär om du vill söka planbesked för din fastighet.

Sms-tjänst för driftinformation
Formulär för prenumeration av driftinformation om våra samhällstjänster.

Anmälan om omhändertagande av latrin/urin , 282.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för anmälan om omhändertagande av latrin/urin.

Ansökan enskild avloppsanläggning , 177.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Blankett för ansökan om inrättande av enskild avloppsanläggning. Mer information om enskild avsloppsanläggning hittar du på sidan Enskilt avlopp, Anlägga nytt enskilt avlopp.

Bilaga 1 Mark och Vatten , 181 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga för markens egenskaper och information om dricksvattentäkter.

Bilaga 3 Slamavskiljare & infiltration , 246.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga för att anlägga avlopp med slamavskiljare och infiltration.

Bilaga 4 Slamavskiljare & markbädd , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga för att anlägga avlopp med slamavskiljare och markbädd.

Bilaga 5 Minireningsverk , 437.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga för uppgifter om reningsverk.

Bilaga 6 Separerande system , 491.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga för separerande system.

Läs av din vatten-/avloppsmätare
Formulär vid egenrapportering av din vatten-/avloppsmätare.