Mobilmeny.

Blanketter och formulär

Här hittar ni alla våra blanketter och formulär som gäller bygga, bo och miljö

Ansöka om återvinningskort för privatpersoner öppnas i nytt fönster
Formulär för återvinningskort.

Ansöka om återvinningskort för företagöppnas i nytt fönster
Formulär för Råssa återvinningscentral.

Ägarbytesblankett
Används av dig som ska sälja sin fastighet.

Beställa sophämtning
Formulär för att beställa eller ändra sin sophämtning.

Beställa slamtömning
Formulär för att beställa akut eller budad slamtömning.

Uppehåll i sophämtningen 
Används om du ska ha ett längre uppehåll i sophämtningen.

Bostadsanpassningsbidrag
Blankett och instruktion om hur du söker bostadsanpassningsbidrag.

Reparationsbidrag
Blankett och instruktion om hur du söker reparationsbidrag.

Anmälan till tomtkö
Anmälningsblankett om du inte vill ansöka via webbenöppnas i nytt fönster utan istället skriva ut anmälningsblanketten.

Anmälan om kontrollansvarig
Blankett för anmälan om kontrollansvarig

Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd
Blankett för anmälan, ej bygglovspliktig åtgärd

Ansökan om bygglov
Blankett för ansökan om bygglov

Ansökan om bygglov för skylt eller ljusanordning
Blankett för ansökan om bygglov för uppsättande av skylt eller ljusanordning

Ansökan om förhandsbesked
Blankett för ansökan om förhandsbesked

Ansökan om strandskyddsdispens
Blankett för ansökan om strandskyddsdispens

Enkel kontrollplan
Enkel kontrollplan för små enkla ärenden

Kontrollplan för installation av eldstadWord
Enkel kontrollplan att använda vid installation av eldstad

Beställning av kartoröppnas i nytt fönster
Formulär för ansökan om bygglov, tillstånd till enskilt avlopp, anmälan om värmepump etc.

Ansökan om Planbeskedöppnas i nytt fönster
Formulär om du vill söka planbesked för din fastighet.

Sms-tjänst för driftinformationöppnas i nytt fönster
Formulär för prenumeration av driftinformation om våra samhällstjänster.