Mobilmeny.

Parkeringsnorm

Kommunen har ingen skyldighet att anordna parkering, detta ansvar vilar på fastighetsägaren. Den framtagna parkeringsnormen anger det parkeringsbehov som fastighetsägaren har att tillgodose.

Bollebygds kommun antog den 8 oktober 2009 en parkeringsnorm för kommunen. Denna är vägledande vid detaljplanering och utgör ett krav vid bygglovsgranskningen. Parkeringar kan utformas som vanliga parkeringar, parkeringsdäck, garage, carports eller liknande.

Det är skillnad på parkeringskravet när det gäller livsmedelshandel, detaljhandel, kontor, flerbostadshus (1,1 platser/lägenhet) och enbostadshus (2,0 platser/lägenhet). En mer detaljerad beskrivning går att läsa i parkeringsnormen i fliken till höger.