Mobilmeny.

Förskolemoduler på bollebygdskolan 


Markarbetet är i full gång och ska till största delen vara klart till årsskiftet.
Modulerna beräknas att monteras i vecka 7 och inflyttning beräknas kunna ske
sista veckan i mars.

Inramning med staket kommer att ske så snart det är möjligt efter att arbetet med uppsättning av modulerna (lyftkran) är klart.

Däremot kommer inte arbetet med lekredskap att vara klart till in flytten.