Mobilmeny.

Malmgården/Tingshuset

Under hösten 2018 påbörjades arbetet med att genomföra flytten av Tingshuset i enlighet med detaljplanen för Malmgården som antogs 2016. Tingshuset och den fristående arresten ska flyttas till grannfastigheten, österut i parken mot Övregårdsvägen.

Se vår film från flytten av tingshuset

Den 14 februari 2019 flyttades tingshuset från Malmgården till grannfastigheten österut i centrala Bollebygd. Huset flyttas för att bereda plats åt ny byggnad med lägenheter och affärslokaler. Intresset för flytten var stort och många medier och kommuninvånare var på plats för att följa flytten.

Företaget NYAB har gedigen erfarenhet av husflyttar

Det är företaget NYAB som kommunen tecknat avtal med för att flytta tingshuset och den fristående arresten. Företaget har gedigen erfarenhet av husflyttning. Verksamhetsområdet är huvudsakligen norra Sverige, men företaget har haft en del uppdrag även söderut. NYAB har haft liknande uppdrag för kunder som exempelvis Boliden, Trafikverket, LKAB och kommunerna Kiruna, Gällivare och Luleå.

Filmer som visar tidigare husflyttar

Företaget har gjort filmer från en del av tidigare husflyttar. På Youtube går det att se en film när Nyab var med och flyttade 25 kulturbyggnaderlänk till annan webbplats från Malmberget till Koskulle. Där finns även en film när företaget flyttar ett stenhuslänk till annan webbplats som väger flera hundra ton i Malmö.

Tingshuset ska återställas

Tingshuset ska efter flytten återställas. Detta arbete väntas vara klart till sommaren. De planer som finns för huset är att det ska användas för samma verksamhet som tidigare, bland annat som möteslokal för kommunens verksamhet och för borgerliga vigslar.

Lägenheter ska byggas på Malmgården

På marken närmast centrumhuset i området som kallas Malmgården ska fastighetsbolaget MS Strand bygga lägenheter. Detaljplanen för Malmgården skapar förutsättningar för blandad stadsbebyggelse inom området och cirka 75 bostäder. Bottenvåningen närmast torghuset mot Göteborgsvägen ska förberedas för affärsverksamhet/centrumfunktioner. Läs mer om planerna i detaljplan för Malmgården.

Fakta kring tingshuset och arresten

Enligt ”Kulturhistorisk byggnadsinventering nr 41” (från Älvsborgs Länsmuseum, 1997) har Tingshuset byggts om och till vid flera tillfällen både exteriört och interiört. Sedan 1920-talet är tingshuset i kommunens ägo och har använts bland annat som kommunalhus, bank och samlingslokal. Tingshuset är uppfört 1760 och byggdes till 1775 med arrestlokaler. Det kulturhistoriska värdet motiveras av tingshusets stora lokala värde, vilket har en viktig betydelse för den lokala identiteten.

Förutom själva tingshuset finns en mindre byggnad av tegel på tomten, som tidigare används som arrest. Tidigare fanns även en redskapsbod från 1800-talet, som brunnit ner men vars stengrund av granit står kvar vid sidan om tingshuset.