Mobilmeny.

Planerade projekt

Här kan du läsa om de byggprojekt som kommunen planerar att genomföra.

På grund av den ökande inflyttningen till kommunen, planeras det för nybyggnation av förskola, skola och eventuellt ny idrottshall. Förundersökning med lokalprogram pågår i skolversamheten med rektorerna som ansvariga.

Dessutom pågår planering med byggnation av lokaler för LSS verksamhet och boende.