Arresthuset i tegel flyttas med trailer

15 februari 2019

Arresthuset har flyttats till ny plats

Under fredagen flyttades det gamla arresthuset från Malmgården till sin nya plats ett tiotal meter längre upp i området i centrala Bollebygd. I samband med flytten har huset vridits så att dörren är vänd mot tingshuset och den kommande tingshusparken.

Arresthuset väger 90 ton och flyttades på en stor trailer till sin nya plats. För att kunna flytta den gamla tegelbyggnaden har stengrunden stabiliserats genom armering och gjutning invändigt. Även stålbalkar har gjutits in i konstruktionen för att förankra byggnaden. Dessa stålbalkar kommer att vara kvar när bygganden nu placeras på en helt ny grund och sedan gjuts fast.

- Det är väldigt skönt att alla flyttar nu är färdiga, att byggnaderna står på de platser där de ska vara och att allt gått som planerat. Nu tar nästa fas vid med återställa och färdigställa marken runt omkring, säger Lars-Erik Lundahl, projektledare på Bollebygds kommun.

Marken ska återställas och en park ska utformas

Inuti arresthuset kommer ett golv att gjutas. Marken runtomkring ska återställas och en ny park, tingshusparken, ska utformas. Till sommaren väntas dessa arbeten vara klara. Då ska även tingshuset vara återställt och klart för användning.

Film från flytten av tingshuset 14 februari

Den 14 februari flyttades flyttades tingshuset från Malmgården till grannfastigheten österut i centrala Bollebygd. I vår film från flytten av tingshuset kan du se hur det gick till och höra om planerna för huset och området.