Mobilmeny.

Begränsningar gällande öppettider upphör helt att gälla och regler om maxantal i sällskap ändras från den 1 juli

Öppettiderna på serveringsställen och restauranger begränsas, vilket innebär att dessa behöver stänka kl 20.30. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Verksamheterna kan fortsätta att leverera mat för avhämtning.