Mobilmeny.

Bollebygds kommun på 11:e plats i Ekomatsligan

Med 50 procent ekologiska livsmedelsinköp 2022 är Bollebygds kommun på 11:e plats i Ekomatsligan.

Karin Svensson, köksansvarig på Bollebygdskolan, var 30 maj i Stockholm och representerade Bollebygd på diplomeringsceremoni för offentliga måltidsverksamheter som går under parollen Ekomatsligan. Bollebygd hamnade på 11:e plats i Sverige med 50 procent ekologiska livsmedel.

- Förra året kom vi på 14 plats, vilket vi var stolta över då, säger Therese Lindh, enhetschef för måltidsverksamheten.

Ranking av kommuners ekologiska inköp

Ekomatsligan är en ranking av landets kommuner och regioner avseende deras ekologiska inköp. Ekomatcentrum samlar varje år in statistik från offentlig sektor för att se hur utbudet av hållbar mat i allmänhet och ekologisk mat i synnerhet utvecklas. Statistiken dokumenteras och offentliggörs i en årlig rapport.

Fakta Ekomatsligan

Nivån för att klassa in Ekomatsligan är 30 % ekologiska inköp, räknat i SEK. Regeringens nationella inriktningsmål för ekologiska inköp i offentlig sektor är 60 % till 2030. Regeringen har också ett mål för ekologisk produktion, 30 % ekologisk areal till 2030. Det är sex kommuner och en region som klarat det nationella ekomålet 60 procent ekologiskt under 2022.