Mobilmeny.

21 juli 2020

Bollebygds kommun tar fram strategi för att bekämpa invasiva arter

Invasiva arter är ett växande problem. De förstör den biologiska mångfalden och innebär en stor kostnad för samhället. Nu tar Bollebygds kommun ett samlat grepp i kampen mot invasiva arter.

Nu har det tillsatts en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en samlad strategi för kommunens arbete mot invasiva arter. Flera olika verksamheter och funktioner inom kommunen berörs och i gruppen finns representanter från miljöenheten, planenheten, byggenheten, fastighet, vatten och avlopp, park och gata samt upphandling. En del av arbetet är redan igång men arbetsgruppens första möte kommer hållas efter sommaren.

Arbetsgruppens förslag på strategi ska sedan presenteras för och beslutas av politikerna i samhällsbyggnadsnämnden. Strategin ska bland annat definiera vilka arter som ska bekämpas, vilka krav som kan ställas vid exempelvis upphandling samt hur kommunen ska nå ut med information till almänhet och företag.

Camilla Landén är miljöinspektör på Bollebygds kommun och sammankallande i arbetsgruppen.

- För att lyckas med bekämpningen av invasiva arter krävs en god samordning. Med hjälp av arbetsgruppen och den kommande strategin har vi stora möjligheter att lyckas, säger Camilla Landén.

Frågor?

Camilla Landén
camilla.landen@bollebygd.se