Mobilmeny.

Detaljplanen för Hallaslätt del 2 har fått laga kraft.

24 april 2020 fastställde mark- och miljödomstolen kommunens beslut att anta detaljplanen för del av Getabrohult 1:17 m.fl, Hallaslätt del 2. Beslutet innebär att detaljplanen har fått laga kraft och att planeringsprocessen är avslutad.

Samhällsbyggnadsnämnden i Bollebygds kommun beslutade den 9 december 2019, §258 att anta detaljplan för del av Getabrohult 1:17 m.fl., Hallaslätt del 2.

Huvudsakliga syftet med detaljplanen är att Flügger Färg skall ges möjligheter att utveckla sin verksamhet invid Grönkullemotet. Hallaslättsvägen kommer att ges en ny utforming och det kommer att bli enklare att promenera mellan Grönkullen och Hallaslättsvägen.

Antagandebeslutet överklagades till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen beslutade den 24 april 2020 att avslå överklagandena och fastställa kommunens beslut, vilket innebär att detaljplanen har fått laga kraft.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut om antagande av detaljplanen står därmed fast och går inte att överklaga.