Lokalvårdare i Bollebygds kommun som förnyat sin Certifiering i PRYL. Lokalvårdarna ses hålla upp sina diplom.

Ovan rad från vänster: Denise Gomes ( Handledare), Ann-Christin Tholinsson, Jeanette Kvarnlund, Anita Lindgren, Marie Hokkanen (Handledare), Längst fram på bild från vänster: Pia Asp, Nida Johansson, Saknas på bild Jenny Blomgren, Jutharat Dahlqvist

27 september 2019

Förnyad certifiering av lokalvårdare

Ett flertal av Bollebygds kommuns lokalvårdare har under hösten förnyat sitt certifikat i Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare och fått fördjupade kunskaper inom en mängd områden.

Den 9 september träffades lokalvårdarna i Bollebygds kommun som förnyat sitt certifikat i Projekt Yrkesbevis Lokalvårade, eller PRYL som det förkortas. Under mötet delades ett certifikat och en pin ut till deltagarna som bevis på att de klarat det skriftliga kunskapsprovet inom ett flertal ämnesområden som hölls den 18 juni.

Ämnesområden som personalen fått lära sig mer av under utbildningen

Under utbildningen fick den deltagarna lära sig mer om olika ämnesområden. Bland annat fick man mer kunskap inom ämnen som säkerhet, beteende, miljö, golvmaterial, arbetsmiljö, service och kvalité, hygien, maskiner, städteknik, kemi och ergonomi.

Fortsättning på tidigare grundutbildning

Personalen har tidigare gått en grundutbildning som hölls 2014. Årets certifiering är en förnyelse och påbyggnad av den tidigare utbildningen. Certifieringen förnyas var fjärde till femte år för att hålla kunskapsnivån på topp och för att ta del av nya rön gällande miljö och lokalvård.

– Det är viktigt att hålla sig uppdaterad för att kunna identifiera vad som behövs för underhållsbehov. Vi har arbetat mycket med dosering för att minska användandet av kemikalier vilket är bättre för både miljö och arbetsmiljö, säger Marie Hokkanen, Enhetschef för Lokalvårdsverksamheten och Kombiverksamheten.

Handledaren har tillsammans med sin arbetsgrupp gått igenom handbokens olika delar och sedan pratat om de olika arbetssätten. Utbildningens innehåll har bidragit till många bra diskussioner och aha-upplevelser kring arbetssätt och metoder. Utbildningen har bland annat skett under skolans resursdagar där personalen sedan själva fått läsa vidare i handboken.

Ytterligare två medarbetare kommer under hösten att genomföra certifieringen.

Till hösten startar även grundutbildning i PRYL för en personalgrupp på åtta personer vilka kommer handledas av Marie Hokkanen och Denise Gomes.

Höjer statusen på yrket

Certifieringen syftar också till att höja statusen på yrket. Med kunskap inom de olika ämnesområdena kan yrket hålla en bättre kvalité där personalen får instruktioner för olika typer av arbetssätt och stöd.

– Att få gå certifieringsutbildningen gör mycket för en själv och höjer statusen på yrket. Vi lär oss arbeta med olika tekniker för miljötänkt och olika städmetoder för att spara på våra kroppar. Det är så mycket mer än att ”bara städa”, säger Jeanette Kvarnlund, Lokalvårdare i Bollebygds kommun.

Utbildningen bidrar till en stolthet kring yrket. Det krävs kunskap kring kemi, lokalvård och hur man bevarar material för att utföra yrket.

– Det är ett viktigt yrke som behöver höjas. Det märks väldigt tydligt om någon av oss inte är på plats på jobbet, säger Pia Asp, Lokalvårdare i Bollebygds kommun.

Certifieringen visat på ekonomiska och miljömässiga vinster

Sedan 2014 då Bollebygd först erbjöd personal grundutbildning i PRYL har man minskat mycket på kemiska produkter. Tack vare utbildningen har personalen fått mer kunskap om desinfektion och kunnat minska på kemikalier då de fått rätt utbildning kring rätt dosering. Genom att använda rätt underhållsmetoder till de olika golvmaterialen samt olika inventarier vårdar de lokalerna på ett skonsamt sätt. Genom att städa rätt har man också minskat på användandet av ytdesinfektion och samtidigt lyckats hålla bakterier borta på ett effektivt sätt.

Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare

PRYL är en förkortning av Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare och är ett projekt som haft till mål att ta fram och forma de krav på kunskap man inom Sveriges städbransch skulle kunna enas om. PRYL utgör den norm för grundkompetens som en svensk lokalvårdare ska ha. Certifierad lokalvårdspersonal har, förutom en dokumenterat högre kompetens, visat sig trivas bättre på arbetet och det finns exempel på kundföretag där sjukfrånvaron har halverats.