Mobilmeny.
Två händer som håller i en plåt med nybakt bröd.

30 mars 2020

Hur förebygger skolrestaurangerna smittspridning av covid-19?

Skolrestaurangerna har skyldighet att förhindra smitta av covid-19 utifrån föreskrifter från Folkhälsomyndigheten för restauranger och cafér mm. Så här jobbar man i Bollebygds kommun.

- Våra vanliga hygienrutiner är fullt tillräckliga, även i dessa tider. Men eftersom coronavirus sprids genom droppsmitta; genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar så är det trängseln och handhygien bland våra gäster som vi ska lägga fokus på, säger Therese Lindh, enhetschef över måltidsverksamheten.

Trängsel och köbildning ska undvikas

Med hjälp av fler vuxna i skolrestaurangen ser man till att alla tvättar händerna och att minska trängsel och köbildning i samband med att eleverna ska ta mat. Livsmedelsverket avråder inte från att elever tar sin mat själv. Däremot har restaurangerna valt att byta serveringsbestick oftare än vanligt. Kockarna i köket anpassar menyn till mat som ska vara lätt att ta av och det vanligtvis generösa grönsaksutbudet begränsas tillfälligt till max två olika typer av grönsaker. Specialkosterna serveras som vanligt.

Personalen som arbetar i köken arbetar inte om de har sjukdomssymptom, precis som i övriga verksamheter.

- Vårt mål är mätta och nöjda matgäster och jag hoppas på förståelse för dessa tillfälliga åtgärder, avslutar Therese Lindh.

Förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer omfattar i dagsläget inte skolans verksamhet och alltså inte kommunens skolmatrestauranger.

Länkar till mer information: