Mobilmeny.
Bild som visar kommunens pågående arbete med den nya översiktsplanen

23 mars 2020

Informationsträffen om den nya översiktsplanen 21 mars blir av - men byter lokal

Pressmeddelande. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för sammankomster under 500 personer och går vidare med informationsträffen den 21 mars. Lokalbytet är en av flera försiktighetsåtgärder kommunen vidtar inför mötet.

Informationsträffen om den nya översiktsplanen den 21 mars kommer att hållas som planerat. För att minska riskerna för att sprida coronaviruset har kommunen beslutat att flytta mötet till en större lokal. Detta enligt de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har för sammankomster som är under 500 personer. Den nya lokalen är Bollebygdskolans matsal. En större lokal minskar risken för smittspridning av coronaviruset.

Inget beslut är ännu taget gällande de övriga träffarna.

- Det är viktigt att vi får in synpunkter från medborgarna tidigt i processen så att de kan påverka resultatet. Jag hoppas på ett stort deltagande, säger Kristina Axelsson, plan- och exploateringschef.

Extra försiktighetsåtgärder med anledning av corona.

För att ytterligare minska risken för smittspridning finns det finns goda möjligheter att tvätta händerna i lokalen. Alla som deltar uppmanas att hålla god handhygien. Vi ber dig som har symptom på luftvägsinfektion, som till exempel hosta, snuva eller feber att stanna hemma. Detta gäller även dig som har lindriga symptom.

Vi påminnner också om Folkhälsomyndighetens rekommendationlänk till annan webbplats att alla som är 70+ bör minska sina sociala kontakter och bland annat undvika folksamlingar.

Att lämna synpunkter digitalt går lika bra

Vid mötet kommer synpunkter att samlas in digitalt. För dig som inte kan närvara kommer det finnas möjlighet att lämna dina synpunkter via kommunens hemsida, i samma formulär som används vid mötet.

Webbenkäten är precis samma som kommer användas på plats.

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

För sammankomster som kommunen arrangerar och som förväntas ha färre än 500 deltagare, kommer det att göras en bedömning från fall till fall. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens vägledning för riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19. länk till annan webbplatsDetta för att minska spridningsrisken av coronaviruset.

Läget kan förändras snabbt. Håll dig uppdaterad via vår hemsida. Mer information om översiktsplanen och processen att ta fram en ny finns på bollebygd.se/op