Mobilmeny.

29 maj 2024

Invasiva arter - lär dig känna igen och bekämpa oinbjudna gäster

Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll.

Invasiva arter är främmande växter och djur som kommer in i Sverige och som riskerar att påverka den biologiska mångfalden genom att konkurrera ut inhemska arter och miljöer. Där de sprids kan de orsaka stor skada.

Detta kan du göra för att minska spridning av invasiva växter