Mobilmeny.

Kommunens arbete med skadegörelsen kring Bollebygdskolan

Bollebygds kommun känner till att ungdomar och unga vuxna träffas vid skolans parkering och kringliggande områden, framför allt på helger. Under våren och sommaren 2022 intensifierades bevakningen kring skolan på kvällar och helger. Denna närvaro har haft en viss effekt i att stävja skadegörelse och annan kriminalitet.

Trots det utsattes skolan för skadegörelse natten mellan den 23 och 24 juli. Troligen stals en saxlift som används vid den pågående tillbyggnaden av matsalen. Liften användes för att köra in i olika delar av skolan, vilket orsakade stora skador. Skadorna var huvudsakligen på entrén, ett avfallsrum samt ett parti på gångbron. Kostnaden för att iordningställa efter dessa skador uppskattas till cirka 300 000 kronor.

Helgen därefter utsattes skolan på nytt för skadegörelse i form av brand i en container, och man brände även däck på parkeringen utanför skolan. Räddningstjänst tillkallades och släckte branden innan något annat kom till skada.

Utöver dessa incidenter lägger kommunens personal i genomsnitt 3 timmar per dag på att städa samt reparera/återställa efter helger och kvällar.

All skadegörelse polisanmäls och utreds av ansvarig myndighet. Kommunen har också kontinuerlig kontakt med både polis och vaktbolag kring behoven av bevakning och polisiär närvaro.