Mobilmeny.

Markarbeten vid Bollebygdskolan

Under året kommer markarbeten påverka framkomligheten i området vid Bollebygdskolan.

Innan året är slut kommer en ny gång- och cykelväg stå färdig mellan Bollebygdskolan och bostadsområdet längs Bräckevägen. När arbetet är färdigt kommer det bli betydligt enklare och säkrare att röra sig till fots och med cykel i området. Arbetet består av tre delar - två befintliga sträckor rustas upp (backen i Bräckevägen och stråket längs Nolån) och mellan dessa anläggs en helt ny förbindelse utanför skolgårdsområdet. Åtgärden medfinansieras av Trafikverket genom stadsmiljöavtal.

Parallellt med dessa markarbeten kommer provtagningar i marken ske inom hela skolområdet med omnejd ske under vecka 21 och 22. Undersökningarnas syfte är att få ökad kunskap om markens tålighet utifrån ett planuppdrag om att utreda möjligheterna att planlägga för en ny skola.