Mobilmeny.
Bild som visar kommunens pågående arbete med den nya översiktsplanen

20 mars 2020 2020

Nya översiktsplanen: Lämna dina synpunkter via webben!

Kan du inte komma på informationsträffarna men vill ändå bidra med dina synpunkter? Bidra via webbenkäten.

En ny översiktsplan för de kommande 20 åren ska tas fram och hela processen beräknas ta två år. Tre informationsträffar är planerade, om än lite anpassade till nya förhållanden på grund av coronapandemin. Nästa träff är imorgon lördag 21 mars

Vill eller kan du inte komma på träffarna? Det går lika bra att lämna synpunkter digitalt!

Vid mötet kommer synpunkter att samlas in digitalt i en webbenkät. Samma enkät finns tillgängligt via webben.

Dina synpunkter är viktiga!

Mer information om träffarna