Mobilmeny.

Ny app ska mäta matsvinnet i Bollebygdsskolans kök

Bollebygdskolans kök ska ta nästa kliv i sitt hållbarhetsarbete, med hjälp av en ny mobilapp – Vi hoppas på att kunna synliggöra det vi idag endast har en känsla av, säger enhetschef för måltidsverksamheten, Therese Lindh.

Sedan några år tillbaka har Bollebygdsskolans kök vägt sitt totala matsvinn två gånger per år och sitt tallrikssvinn dagligen, det vill säga det matsvinnet som uppkommer från gästerna. Nu vill de ta arbetet till nästa nivå och börja mäta allt matsvinn varje dag. Det digitala mätverktyget Generation Waste ska göra det möjligt för Bollebygds kommun att få en klar översikt av hur mycket mat som totalt slängs.

-Vi har haft rutinen att mäta vårt totala matsvinn två gånger per år och även medverkat i Livsmedelsverkets nationella kartläggning. Jag har dock förstått att en framgångsfaktor är att mäta kontinuerligt. Det här har varit svårt att genomföra utan ett verktyg, säger Therese Lindh, enhetschef på måltidsverksamheten.

Tisdagen den 22/9 var Generation Waste på besök på Bollebygdsskolan för att gå igenom systemet och inspirera kockarna till att fortsätta jobba för ett bättre klimat.

Satsningen går i linje med Bollebygds medverkan i “klimat 2030 - Västra Götaland”, som är en kraftsamling för västsvenska aktörer för en hållbar framtid. Men satsningen ligger även i linje med de globala målen “Agenda 2030”, där ett delmål är att minska det globala matsvinnet med 50% fram till år 2030.

-Vi har Agenda 2030 att blicka fram emot och sen har vi även valt att ansluta oss till ”Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om” där minskat matsvinn ingår, säger Therese Lindh.