01 augusti 2019

Nya regler för bygglov nära stall och hästhagar

Samhällsbyggnadsnämnden tog innan sommaren beslut om att upphäva kommunens policy kring avstånd till hästhållning vid bebyggelse.

Den tidigare policyn antogs 2008. Efter det har Boverket tagit fram en vägledning för att underlätta kommunernas handläggning när man ska ta beslut om bygglov för bostäder i närheten av bland annat stall och hästhagar. Bollebygds kommun följer numera Boverkets vägledning, och kommunens egna policy behövdes därför inte längre.

Om du vill läsa mer om vad som gäller kan du ta del av vägledningen, Vägledning för planering för och invid djurhållning, hos Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också kontakta samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovshandläggare om du har frågor.