19 februari 2019

Ny modulförskola klar att användas från 1 april

De nya förskolemodulerna i Bollebygds tätort är nu på plats och kommer att bli klara för inflyttning den 1 april. Modulförskolan är placerad i anslutning till gamla Bollebygdskolan och innehåller fyra avdelningar med plats för 80 barn.

Under vintern har allt markarbete blivit klart och under vecka sju kom modulerna med lastbil och lyftes på plats med hjälp av en lyftkran.

Förskolan ska heta Nolåns förskola

Den nya förskolan ska heta Nolåns förskola. Det har samhällsbyggnadsnämnden beslutat enligt förslag från namnberedningen. Den innehåller fyra avdelningar, mottagningskök och personalutrymmen. Under våren kommer marken utanför förskolan att göras i ordning med lekytor och lekutrustning.

- Det är härligt att förskolan äntligen är på plats så att de vårdnadshavare som väntat på plats för sina barn snart kan komma igång i arbete, säger utbildningschef Annelie Fischer.

Täcker behovet av förskoleplatser

Modulförskolan kommer att täcka de behov av förskoleplatser som finns i Bollebygds tätort och den kommer att finnas kvar åtminstone tills den nya förskolan Fjällastorp är klar.

Tidigare nyheter kring förskoleplatser

Brist på förskoleplatser i Bollebygd

Den nya modulförskolan har ovanifrån formen av bokstaven L.

Den nya modulförskolan har formen av bokstaven L.