Byggställningar på en villa med utsikt mot vacker natur.

07 juni 2019

Ny plan- och bygglovstaxa

Från den 1 juli 2019 träder en ny plan- och bygglovstaxa i kraft.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte den 25 april att anta förslag till nya plan- och bygglovstaxa som samhällsbyggnadsnämnden tagit fram. Den nya taxan börjar gälla den första juli i år.

Taxan finns publicerad under sidorna om bygglov.