05 oktober 2018

Ny upphandling för flytt av tingshuset och arresten

Kommunen har nu gått ut med en ny upphandling för att flytta tingshuset och arresten. Byggnaderna behöver flyttas från området Malmgården, där de står idag, för att ge plats åt en ny byggnad med lägenheter och affärslokaler.

Markarbeten och trädfällning är igång på området. Tingshuset och den fristående arresten ska flyttas till grannfastigheten, österut i parken mot Övregårdsvägen. Där ska en ny grund byggas i form av en platta på mark.

Lägenheter ska byggas på Malmgården

På marken närmast centrumhuset i området som kallas Malmgården ska fastighetsbolaget MS Strand bygga lägenheter. Detaljplanen för Malmgården skapar förutsättningar för blandad stadsbebyggelse inom området och cirka 75 bostäder. Bottenvåningen närmast torghuset mot Göteborgsvägen ska förberedas för affärsverksamhet/centrumfunktioner. Läs mer om planerna i detaljplan för Malmgården.

Anbudstid pågår till 29 oktober

Upphandlingen annonserades den 28 september. För leverantörer som är intresserade av att lämna anbud finns samtliga handlingar publicerade i vårt upphandlingsverktyg, som du når från sidan pågående upphandlingar under näringsliv och arbete. Anbudstiden pågår till den 29 oktober.

Fakta kring tingshuset och arresten

Enligt ”Kulturhistorisk byggnadsinventering nr 41” (från Älvsborgs Länsmuseum, 1997) har Tingshuset byggts om och till vid flera tillfällen både exteriört och interiört. Sedan 1920-talet är tingshuset i kommunens ägo och har använts bland annat som kommunalhus, bank och samlingslokal. Tingshuset är uppfört 1760 och byggdes till 1775 med arrestlokaler. Det kulturhistoriska värdet motiveras av tingshusets stora lokala värde, vilket har en viktig betydelse för den lokala identiteten.

Förutom själva tingshuset finns en mindre byggnad av tegel på tomten, som tidigare används som arrest. Tidigare fanns även en redskapsbod från 1800-talet, som brunnit ner men vars stengrund av granit står kvar vid sidan om tingshuset.