Mobilmeny.

Risk för ras i byggnader med viss typ av takkonstruktion

Bollebygds kommun utreder om det finns byggnader i kommunen som har tak med samma konstruktion som den som rasade i i en byggnad Kiruna tidigare i år.

Den 7 mars 2020 skedde ett allvarligt takras i Kiruna. Drygt halva byggnaden kollapsade men ingen kom till skada. Haverikommissionens utredning är ännu inte avslutad, men redan nu har möjliga säkerhetsrisker med takkonstruktionen identifierats.

Vilken slags konstruktion gäller det?

Takkonstruktionen det gäller består av limträbalkar understödda av dragband och tryckstävor. Dessa byggnader bör enligt SHK utvärderas ur säkerhetssynpunkt och det bör ske innan vintern 2020/2021. Läs mer om takkonstruktionen bos Boverket. Länk till annan webbplats.

Kontakta oss!

Bollebygds kommun utreder om det finns byggnader med liknande takkonstruktion. Har du eller tror du att har en byggnad med denna takkonstruktion? Har du övriga frågor?

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningens byggenhet på telefon 033-430 55 88 eller skicka ett mejl till samhallsbygg@bollebygd.se