Tingshuset på sin nya plats. Stenstolpar syns i förgrunden.

31 juli 2019

Se ett klipp om hur det gått med återställningen av tingshuset

Tingshuset och arresten står nu på sina nya platser i centrala Bollebygd. Sedan flytten har byggnaderna återställts och vissa detaljer har förbättrats.

I vår film berättar projektledaren Lars-Erik Lundahl om hur det har gått med att återställa byggnaderna och vad de ska användas till framöver.

Invigning med öppet hus i augusti

Kommunen planerar en invigning med öppet hus i slutet av augusti, då du får möjlighet att gå en rundvandring i byggnaderna för att se hur det har blivit.