Plast, hår fett och slam i avloppet

17 december 2018

Sluta fulspola

"Fulspolning" och "fultorkning" kan orsaka avloppsstopp och översvämningar. Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten. En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att ”fultorka” oss med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten. Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar.

Förutom stopp i ledningar och pumpar, samt översvämningar med efterföljande utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag orsakar nedspolat hushållspapper och våtservetter också en stor mängd avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och köras bort för förbränning. Totalt rensas cirka 1 kilo skräp per person och år bort från avloppsreningsverken i Sverige.

Sveriges vanligaste fultorkningar

  1. Hushållspapper (24%)
  2. Pappersnäsduk (10%)
  3. Rengör med vatten (9%)
  4. Servetter (7%)
  5. Våtservetter (6%)
  6. Pappershandduk (3%)
  7. Utrivna tidningssidor (2%)
  8. Underkläder eller annan textil (1%)
  9. Annat (1%)
Serietrippen av Louise Winblad

Serietrippen av Louise Winblad

Toalettvett - är du en fulspolare?

Fulspola

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Fultorka

Att torka sig med någonting annat än toalettpapper när detta är slut. Det är helt okej så länge som detta slängs bland förbränningsbara sopor och inte spolas ned i toaletten.

Sluta fulspola – bästa tipset

Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor.

Detta får man slänga i toan

Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är också gjort för att spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter däremot löses inte upp av vatten.

Bildexempel på resultatet av fulspolning i Bollebygds kommun

Handtorkpapper och hushållspapper

Handtorkpapper och hushållspapper

Plast, hår fett och slam i avloppet

Plast, hår, fett och slam i avloppet

Pumpstopp på grund av hushållspapper och slam

Pumpstopp på grund av hushållspapper och slam