#menuItems($children 1)
Tubbared strand. Två kvinnor som sitter på en strand. Bredvid kvinnorna hänger en livboj. I sjön ligger en T-formad brygga.

26 juni 2019

Strandskyddskontroll vid Östra Nedsjön

Bollebygds kommun deltar under perioden 1 juni till 31 oktober i miljösamverkans tillsynskampanj om planerad strandskyddstillsyn.

Bygg- och miljöenheten kommer under sommaren att besöka sjösidan av Tubbaredsvägen söder om Tubbareds badplats ner till Lillesand, för att kontrollera anläggningar i strandnära miljöer. Vi tittar exempelvis efter bryggor och sjöbodar som byggts utan tillåtelse och som hindrar friluftsliv eller kan påverka växt- och djurliv.

Gemensam tillsynsinsats inom strandskyddade områden

Kommunen deltar i en regional tillsynsinsats inom strandskyddade områden. Det är flera kommuner i Västra Götalands och Hallands län som kommer att kontrollera strandskyddet i områden som är viktiga för friluftslivet och växt- och djurlivet. Kontrollerna kommer att ske under 1 juni-31 oktober 2019. I Bollebygds kommun är kontrollen planerad till 5-9 juli 2019.
Strandskydd råder vid alla sjöar och vattendrag.

Strandskyddet handlar både om att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att känslig natur ska bevaras. Det är vanligt att de som har hus eller mark inom strandskydd saknar kunskap om att det är byggförbud inom strandskyddat område. Ska något byggas inom strandskyddat område måste man ha tillstånd från tillsynsmyndigheten.

Kontroll väster om Tubbaredsvägen

I första hand sker kontrollen väster om Tubbaredsvägen längs stranden och ut i vattenområdet i anslutning till stranden från Tubbareds badplats i norr till Lillesand söder. Vi kommer att promenera längs sträckan för att genomföra vår kontroll.

Vi kommer även att finnas på Tubbareds badplats den 3 juli 2019 från klockan 13 till 15 för att informera och svara på frågor om strandskyddet.