Mobilmeny.
Bild på separerad cykelbana

Övregårdsvägen, Bollebygd. Foto: Lars Carlsson

25 juni 2020

Tyck till om Bollebygds cykelvägar

Hur upplever du att Bollebygd är som cykelkommun? Passa på att medverka i Svenska Cykelfrämjandets undersökning och påverka framtiden.

Svenska Cykelfrämjandets cyklistvelometer är en nationell webbenkät med frågor om det lokala cykelnätet. Resultatet redovisas per kommun i höst. Sista svarsdatum är 31 augusti 2020.

Enkätsvaren kommer dels att hjälpa kommunen att planera framtidens cykelnät, men även ge vägledning till möjliga åtgärder de närmsta åren.

Ingen kan Bollebygds cykelnät bättre än du som cyklar inom kommunens gränser – din åsikt är värdefull!

 

Här kan du läsa mer om Svenska Cykelfrämjandets cyklistvelometer länk till annan webbplats

Här kan du fylla i enkäten länk till annan webbplats

Här kan du läsa om framtagandet av ny översiktsplanlänk till annan webbplats