Mobilmeny.

09 juni 2021

Tyck till om den nya översiktsplanen

Nu är det dags för utställning av Bollebygds översiktsplan. Fram till den 31 augusti 2021 har du möjlighet att delge kommunen dina åsikter gällande innehållet i den digitala utställningshandlingen.

I översiktsplanen anger Bollebygds kommun en övergripande riktning för hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Bollebygds kommun har nu kommit till fasen där översiktsplanen är redo för utställning. Syftet med utställning är att de inkomna synpunkterna ska förbättra förslaget samt ge möjlighet till insyn och påverkan. Utställningstiden för översiktsplanen är från 2021-06-10 till 2021-08-31.

Nästa steg efter utställning är antagande. Kommunen räknar med att anta planen i slutet av 2021. 

Läs mer om förslaget och hur du kan tycka till under menyn Bygga bo och miljö, Samhällsplanering, Ny översiktsplan.