Mobilmeny.

Utställning av Bollebygds kommuns avfallsföreskrift

Vi vill ha dina åsikter om föreskrifterna innan de tas upp för beslut om antagande i fullmäktige.

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsföreskrifterna är kommunens lagtext för avfallshanteringen. Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om hur avfall ska sorteras, förvaras och hämtas.

Enligt miljöbalken 15 kap 42 § ska kommunen ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor innan den kan antas.

Förslaget till föreskrifter finns att läsa under avfall och återvinning, remissförslag avfallsföreskrifter 2022 , 789.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Det finns även att läsa på kommunens bibliotek.

Vi vill ha dina åsikter om föreskrifterna innan de tas upp för beslut om antagande i fullmäktige. Under perioden 28/9 – 26/10 har du därför möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i dokumenten.

Du lämnar synpunkterna genom att skicka e-post till tekniska@bollebygd.se skriv ”Avfallsföreskrift” i ärenderubriken i ditt meddelande.