24 mars 2020

Välkommen på informationsträffar om den nya översiktsplanen

Hur ser Bollebygd ut i framtiden? Bollebygds kommun jobbar just nu med att ta fram en ny översiktsplan och vi vill veta vad du tycker!

Översiktsplanen ligger till grund för många beslut som berör hur kommunen ska använda mark och vatten. Det är ett strategiskt verktyg som sätter inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av hela kommunen.

En ny översiktsplan för de kommande 20 åren ska tas fram och hela processen beräknas ta två år. En viktig del i den processen är att samla in medborgarnas synpunkter.

Kom på någon av våra tre informationsträffar

Vi vill ha ha din hjälp att identifiera viktiga frågor för kommunens utveckling och framtid. På så sätt kan din röst bli en del av förslaget. Kom och bidra till arbetet vid någon av de tre informationsträffar.

Detta gäller i pandemitider

På grund av coronapandemin har kommunen beslutat att gå vidare med träffarna som planeratöppnas i nytt fönster men med några anpassningar. För att för att minska riskerna för smittspridning har kommunen satt in åtgärder . Bland annat har första träffen flyttat till en större lokal. Alla som känner av minsta förkylning ska stanna hemma. Det kommer finnas möjlighet att lämna synpunkter på distans.

För dig som inte närvarat på träffarna kan du fortfarande vara med och påverka!

Webbenkäten är precis samma som kommer användas på plats.

Vi påminnner också om Folkhälsomyndighetens rekommendationlänk till annan webbplats att alla som är 70+ bör minska sina sociala kontakter och bland annat undvika folksamlingar.

Läget kan förändras snabbt, håll dig uppdaterad genom vår hemsida!

De planerade träffarna:

  • Lördag 21 mars, Bollebygdskolans matsal, Bollebygd kl 10-13 (Ny lokal!)
  • Lördag 4 april, Töllsjöskolan Töllsjö kl 10-13
  • Lördag 18 april, Örelundskolan Olsfors kl 10-13

Formen på träffarna kommer vara öppna hus. Det är fritt att komma och gå som det passar en under de öppna timmarna.

Vill du läsa mer om nuvarande översiktsplan och arbetet med att ta fram en ny, gå in på bollebygd.se/oplänk till annan webbplats.

Dialogträffarna är nästa steg i den medborgardialog som blir en del av arbetet med översiktsplanen. Ett första steg togs genom en öppen webbenkät i vinter. Nu bygger vi vidare på vad som kommit fram.

Välkommen!