Mobilmeny.

Världstoalettdagen 19 november 2020

Den 19 november varje år är det världstoalettdagen. Dagen instiftades av World Toilet Organization 2001 och är sedan 2014 en officiell FN-dag.

Organisationen vill uppmärksamma den globala sanitetskris som det innebär när en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett.

Nästan en miljard människor uträttar sina behov utomhus vilket gör att sjukdomar sprids. För oss är toaletter och rent vatten en självklarhet. Vårt kranvatten klassas som livsmedel och är hårt kontrollerat men det är ändå viktigt att alla tar sitt ansvar för vattnet om vi ska få behålla den lyxen.

Gör rätt - spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper

I Sverige saknar vi inte rent vatten och toaletter men vi behandlar våra toaletter som soptunnor. Med vanligt toalettvett är det lätt att göra rätt.

  • Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.
  • Ha alltid en papperskorg i badrummet där hushållspapper, våtservetter, tops och annat skräp kan slängas, eller om möjligt återvinnas.
  • Lämna överblivna mediciner till apoteket

Det är svårt för våra avloppsreningsverk att rena vattnet från gamla mediciner och det leder till att vi får rester av mediciner i vårt dricksvatten. Hjälp oss att få ett renare vatten, lämna mediciner till apoteket.

Vad händer när du spolar ner fel saker i toaletten?

När fel saker spolas ner kan det allvarligt påverka vårt vatten. Reningsverken klarar inte av att rena bort alla kemiska ämnen. En del av dessa hamnar därför slutligen i våra vattendrag och sjöar med förödande konsekvenser.

Produkter som innehåller kemikalier som till exempel nagellacksborttagning, målarfärgsrester och lacknafta ska alltid lämnas till återvinningscentralen och mediciner som gått ut i datum ska lämnas tillbaka till apoteket.

Det spolas också ner annat skräp som ofta orsakar stopp i våra pumpstationer och leder till översvämningar. Då rinner avloppsvattnet istället ut orenat i närmaste dike och förorenar naturen.

Du kan läsa mer på www.wateraid.org Länk till annan webbplats. och www.svensktvatten.se Länk till annan webbplats.