19 november 2019

Var med och bidra till kommunens nya översiktsplan!

Vi vill veta hur du tycker att kommunen ska se ut om 20 år. Vilka platser tycker du om? Vilka tycker du behöver förändras? Vad vill du ha mer av? Vad vill du behålla?

Fram till den 31 januari kan du lämna dina synpunkter i vår medborgardialog om den kommande översiktsplanen för kommunen. Läs mer om dialogen och lämna dina synpunkter i dialogformuläret på vår sida om ny översiktplan.