Mobilmeny.

Ytterligare sju av kommunens lokalvårdare är nu certifierade

Sju lokalvårdare har nu tagit sin yrkescertifiering, PRYL. Certifieringen garanterar kompetens i hur man städar lokaler på ett proffesionellt sätt men även i god arbetsmiljö.

PRYL är en yrkescertifiering inom lokalvård som säkerställer kvalitet. God lokalvård är viktig. Det bidrar till att förhindra allergi och smittspridning och förbättrar arbetsmiljön för de anställda och de som vistas i lokalerna samt att lokalerna underhålls på rätt sätt.

I början av hösten fick sju medarbetare sin PRYL-certifiering och ytterligare fyra är på gång. Då kommer samtliga 20 av kommunens lokalvårdare ha sin yrkescertifiering. Sedan 2019 är det enhetschef Marie Hokkanen som utbildar nya medarbetare.

Certifieringen visar prov på yrkeskunskap

- Det krävs mycket kunskap att städa i offentliga lokaler, det är inte som att städa hemma. Därför är det viktigt att våra lokalvårdare har en bra utbildning att stå på, säger Marie Hokkanen, enhetschef för lokalvården.

Det som har gått utbildningen och blivit certifierad har visat prov på kompetens och kunskap inom ämnen viktiga för yrket. Det gäller allt från rätt val av kemiska produkter och skötsel av olika golvmaterial till ergonomi och service.

Utbildningen är uppskattad av deltagarna. Man upplever att man stärks i sin yrkesroll, och att samlas tillsammans med kollegorna i ett annars ganska så ensamt arbete är väldigt uppskattat.

I fotot ovan ser du de sju nycertifierade lokalvårdare tillsammans med enhetschef Marie Hokkanen. Från vänster till höger: Dehab Gebrekristos, Jessica Lång, Panthip Kårlin, Marie Hokkanen, Sylwia Jania, Hind Yonan, Marco Frenguelli. Lokalvårdare Monika Agartsson tog också sin PRYL-certifiering men är inte med på bilden.