Mobilmeny.

Medborgardialog

Genom att släppa in kommunens invånare i tidiga skeden kan kommunen fånga viktiga frågeställningar och öka kvaliteten i arbetet med översiktlig planering.

Vad är en medborgardialog?

En medborgardialog kan beskrivas som en process bestående av olika former av kontakt mellan kommunens tjänstemän, politiker och medborgare, kring inriktningar eller prioriteringar. Medborgardialoger upprättas därför lämpligen i samband med översiktlig planering.

Genom att släppa in medborgare i ett tidigt skede kan kommunen fånga medborgarnas kunskap, erfarenheter och behov. Exempelvis innan den formella planprocessen för översiktsplanen börjar. Viktiga frågeställningar kan då tidigt identifieras och öka kvaliteten i planeringen.

De medborgardialoger som tagits fram för aktuella planeringsarbeten, så väl som de som tagits fram för tidigare planeringsprojekt finns i vänsta menyraden.