Mobilmeny.

Gällande översiktsplan

Kommunens nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 7 februari 2002 §5. Förutsättningarna för utvecklingen har förändrats och kommunstyrelsen har därför beslutat att en ny översiktsplan ska tas fram.

Aktualitetsförklaring

En aktualitetsförklaring för översiktsplanen gjordes under 2017. Tidshorisonten för ÖP02 sträckte sig fram till 2017 och är inte längre aktuell. Det gör att omvärldsanalysen i planen är otidsenlig samt att de ställningstaganden som finns i ÖP02 generellt inte är aktuella. Vissa delar i den gällande översiktsplanen har även till stor del genomförts.

Sedan ÖP02 antogs har det tillkommit ett stort antal nya lagar, mål, planer och program som inte inkluderas i översiktsplanen. Ställningstagandena i ÖP02 är överlag inaktuella och speglar inte dagens planeringssituation och inkluderar inte aktuella frågor inom planeringen i tillräcklig utsträckning. Därtill har översiktsplanen som verktyg fått ett ökat strategiskt fokus och det regionala perspektivet har fått en större betydelse sedan ÖP02 antogs.

Tillägg till Översiktsplanen

Till gällande översiktsplan finns även tematiska tillägg och fördjupningar. Dessa har i berörda delar ersatt ÖP02. Även dessa dokument inkluderades i aktualitetsförklaringen. I kommunen finns följande tillägg:

  • Tematiskt tillägg till översiktsplan, Vindbruk - klassad som aktuell. Du hittar planen under menyn Dokument och blanketter.
  • Fördjupad översiktsplan för Tyftet, Bergadalen och Varpås - delvis klassad som inaktuell i aktualitetsförklaringen. Du hittar planen under menyn Dokument och blanketter.
  • Utvecklingsplan för Hultafors och Olsfors - klassad som aktuell. Via länken kan du läsa utvecklingsplanen i sin helhet. Öppnas i nytt fönster.

Text