Utvecklingsplan framsida

Ny översiktsplan

Kommunens gällande översiktsplan är antagen 2002. Sedan dess har flera delar av planen förverkligats samtidigt som omvärlden utvecklats. Förutsättningarna har förändrats och våra framtidsmål har blivit skarpare. Därför ska en ny översiktsplan tas fram.

Bidra med din åsikt, kunskap och dina idéer

Just nu befinner sig arbetet i det första steget, i en tidig dialog. Vi vill veta hur du tycker att kommunen ska se ut om 20 år. Vilka platser tycker du om? Vilka tycker du behöver förändras? Vad vill du ha mer av? Vad vill du behålla? Därför finns ett formulär framtaget där du kan lämna en kommentar om en plats eller ett område. Du kan använda formuläret flera gånger.

Dialogen hålls öppen till 31 januari 2020.

Därefter sammanställer vi de åsikter som kommit in och redovisar detta här på kommunens hemsida. Självklart kommer du kunna påverka även i den fortsatta processen fram till antagen översiktsplan. Vi vill att du bidrar med din åsikt, din kunskap och dina idéer!

Här hittar du formuläret där du kan bidra till medborgardialogen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster öppnas i nytt fönsterDu kan också använda QR-koden nedan.

QR-kod som länkar till dialogformulär


Bollebygd växer

Bollebygd ligger i en attraktiv region som fortsätter växa. I den nya översiktsplanen ska vi blicka 20 år framåt i tiden och sätta nya mål att arbeta mot i framtiden. Kommunen har ett mål om ökad befolkning. Det förutsätter att vi tillgodoser behovet av bostäder och arbetsplatser och att den kommunala servicen utvecklas. Planeringen av den byggda miljön måste också skapa möjligheter för att minska vår påverkan på den omgivande miljön och på klimatet.

Hur tas en översiktsplan fram?

Processen att ta fram en översiktsplan är tidskrävande och pågår ofta under minst ett par år. Det börjar med en tidig dialog innan ett första förslag tas fram. Därefter följer ett samråd där synpunkter samlas in, förslaget förfinas och kan sedan ställas ut för granskning där synpunkter åter samlas in. Till sist kan ett förslag antas av kommunfullmäktige.

Här kan du läsa mer om processen för att ta fram en översiktsplan.

Processtegen för att ta fram en översiktsplan

Dialog 2012

När arbetet med en ny översiktsplan startade första gången 2012 bjöd kommunen in till dialogmöten om bebyggelseutveckling och bevarande i Töllsjö, Olsfors, Älgtjärn, Gesebol och Bollebygd. Även ungdomsrådet och fritidsgården besöktes för samtal. Resultatet från dialogarbetet kommer att användas som underlag, tillsammans med andra dialoger och dokument, i det fortsatta arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Resultaten hittar du i menyn under Dokument och blanketter.