Mobilmeny.
Utvecklingsplan framsida

Utvecklingsplan (BoHÄM)

Utvecklingsplanen är ett visionsdokument som anger inriktning och
målsättning för gränsområdet mellan Bollebygd, Härryda och Marks
kommuner. Det har tagits fram av FOJAB Arkitekter på uppdrag av alla tre kommuner och därefter antagits av de tre kommunerna.

Nytt stationsläge och 8-10 000 nya invånare

Utvecklingsplanen visar vilka möjligheter som uppstår med ett stationsläge mellan Bollebygd och Rävlanda på en ny stambana mellan Göteborg och Stockholm. Utvecklingsplanen tar fasta på de tre kommunernas befintliga kvaliteter och tillväxt i ett 25-års perspektiv. Ett nytt stationsläge mellan Bollebygd och Rävlanda möjliggör en befolkningsökning med cirka 8-10 000 invånare och att de två orterna på sikt binds ihop. Här ska det finnas ett brett utbud av boenden, handel och kommunal service i strategiska lägen och en närhet till natur och rekreation. Den nya stationen för pendeltåg blir centrum i området och genom bättre vägar till samhällen som Hyssna, Hällingsjö och Hindås blir den en viktig knutpunkt för hela utvecklingsområdet. Därför krävs satsningar på pendelparkeringar, vägar och gång- och cykelvägar. Fokus är att skapa förutsättningar för en fungerande och hållbar vardag.

Hela planen finns att läsa under Dokument och blanketter.

Utvecklingsplanen visar hur ett nytt bostadområde växer fram

Kartan visar ett nytt bostadsområde med cirka 3700 bostäder, som växer fram mellan Bollebygd och Rävlanda.

Framtida bebyggelse kring ett nytt stationsområde

Bollebygds kommun har i samarbete med arkitektbyrån Fojab tagit fram strukturskisser över hur bebyggelsen i området kan utvecklas. Skisserna visar hur en ny stationsnära stadsdel i Bollebygd kan utformas enligt olika principer och med olika typer av boenden.