Mobilmeny.

Utvecklingsplan Olsfors Hultafors

För orterna Olsfors och Hultafors fanns en utvecklingsplan som antogs av kommunfullmäktige 2008-09-18. Utvecklingsplanen upphävdes av kommunfullmäktige 2022-09-22.

Utvecklingsplanens syfte var att stimulera utvecklingen i orterna genom att föreslå nya områden för bostäder och verksamheter. Planen angav även hur andra olika intressen gällande natur, friluftsliv och kulturmiljö skulle tillgodoses.

Gällande planeringsunderlag återfinns i gällande översiktsplan (antagen 24 mars 2022).