Mobilmeny.

Avloppsreningsverk

Bollebygds kommun samråder om ett nytt, tidsbegränsat tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för Bollebygds avloppsreningsverk. Synpunkter kan lämnas till och med den 29 mars 2024.

Reningsverket byggdes år 1972 och byggdes om år 2000. Reningsverket med tillhörande ledningsnät har idag ett tidsbegränsat tillstånd från 2019 som gäller till och med 31 december 2025.

Bollebygds kommun gick med i Gryaab år 2019 och avsikten har varit att så småningom avleda avloppsvattnet från Bollebygd till Ryaverket i Göteborg. Tidigare var bedömningen att överföringen skulle vara klar till år 2025 och att reningsverket i Bollebygd då skulle kunna avvecklas. Det är nu tydligt att reningsverket inte kommer att kunna avvecklas till 31 december 2025. Mer information om detta finns i samrådsunderlaget. Bollebygds kommun kommer därför att söka ett nytt tidsbegränsat tillstånd för att skapa den tid som behövs för att få till en långsiktig och hållbar avloppsrening för Bollebygd.

Bollebygds kommun inbjuder härmed till skriftligt samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken. Ett samrådsunderlag har tagits fram, där det framgår bland annat reningsverkets utformning, lokalisering, förutsedd miljöpåverkan samt innehållet hos den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram för tillståndsansökan. Samrådsunderlaget finns tillgängligt digitalt under "Dokument och blanketter", samt i pappersformat på Bollebygds bibliotek. Du kan även kontakta teknikochservicenamnden@bollebygd.se eller anna.berts@sweco.se via e-post för att få ett digitalt samrådsunderlag skickat till din e-postadress.

Eventuella synpunkter kan lämnas skriftligen senast den 29 mars 2024, i första hand via e-post till teknikochservicenamnden@bollebygd.se

Skriv ”Bollebygds avloppsreningsverk” i rubrikfältet. Synpunkter kan också skickas via brev till: Bollebygds kommun, Teknik- och servicenämnden, 517 83 Bollebygd.

Har du frågor är du välkommen att kontakta teknisk kundtjänst på telefonnummer 033-430 56 00.