SMS-tjänst

Bollebygds kommun informerar om driftstörningar i samhällstjänster som vattenförsörjning och avfallshantering via SMS. Här kan du kontrollera dina uppgifter och lägga till eller ta bort telefonnummer.

Kommunen har skyldighet att informera om störningar eller avbrott i vattenförsörjningen. Vi använder därför en SMS-tjänst för att informera om planerade eller akuta driftstörningar i den kommunala dricksvattenleveransen. Inom avfallshantering använder vi SMS för att ge en så bra och snabb information som möjligt.

Systemet skickar ett SMS till de mobiltelefoner som är registrerade på personer över 16 år i det aktuella området. Om du bara har fast telefon skickas meddelandet till den och du får det då uppläst.

Som kund behöver du inte göra något, meddelandet skickas via systemet till den som berörs av driftstörningen. Meddelandet skickas inte till de som har hemligt telefonnummer.

Under relaterad information finns en länk till tjänsten där du kan kontrollera dina uppgifter, ändra eller lägga till mobiltelefonnummer. Här kan du även ta bort uppgifter eller avregistrera dig om du inte vill ha meddelande till ett visst nummer.

Vi uppmanar alla som vistas regelbundet i kommunen, men som inte har telefonabonnemang registrerat här, att lägga till telefonnummer via länken i kolumnen till höger. Detta kan vara aktuellt för exempelvis fritidshusägare.