Mobilmeny.

17 september 2020

Avverkning i Olsfors vecka 40

Den planerade avverkningen i Olsfors kommer enligt plan att påbörjas under vecka 40.

Detta under förutsättning att inget oförutsett inträffar.