Mobilmeny.


Avverkning Varpås

Inom det närmaste veckorna kommer Södra skogsägarna i samråd med kommunen att påbörja jobbet med att avverka skogen ovanför den gamla skolskogen på Varpås.

Då skogen har stora granbarkborreskador och många döda träd som riskerar att ramla kommer skogen att avverkas.

Enligt kommunens riktlinjer som är politiskt tagen, samt det kraven kommunen har på sig som Certifierad enligt FSC & PEFC kommer natur, kultur och sociala värden att främjas för att uppnå målen enligt standard.

Under avverkningsperioden ber vi er om att respektera och hålla er på avstånd från maskiner och avverkningsområde. Detta för att minska risken för olyckor och personskador. Rekommenderad avstånd från maskinerna 100 meter.