26 juni 2020

Kulturunderhållning med feriearbetarna under vecka 27

Eftersom vi fick ställa om även när det gäller feriearbeten i år så har det i Bollebygd bildats en kulturgrupp med feriearbetande ungdomar.

Gruppen har under sin första vecka arbetat med musik och dans samt en del måleri. Tanken är att synas i det offentliga rummet på olika platser i kommunen under vecka 2 av ferietiden (29 juni-3 juli) .

- Vi kommer göra små nedslag med dans och musik på olika platser i Bollebygd samt även ställa ut våra målningar. Målningarna kommer ni att kunna se på gångvägen upp från stationsområdet till centrum, berättar Sebastian och Daniel, som är två av ungdomarna i gruppen.

Hoppas vi syns på våra gator under v 27!

Hälsar kulturgruppen feriearbetare 2020.