Mobilmeny.

07 juli 2022

Längre svarstid på bygg- och miljöenheten

Bygg- och miljöenheten har just nu längre svarstid/handläggningstid

Under sommarmånaderna ber bygg- och miljöenheten om överseende med längre svarstid/handläggningstid på grund av begränsad bemanning.

Vi återkommer så snart som möjligt. Alla kommer att få svar, men akuta händelser samt de pågående ärendena kommer fortsatt att behöva prioriteras.