Mobilmeny.


Ny gång och cykelbana på Ekedalsvägen i Bollebygd

Ny gång & cykelbana kommer att anläggas parallellt med Ekedalsvägen för ökad säkerhet. Utförare är Skanska. Etapp 1 kommer att ta ca 2 veckor, det vill säga P-platserna bör vara tillgängliga igen vecka 6 om inget oförutsett händer.

Snöröjning & städning av arbetsytorna kommer att skötas av Skanska.

Arbetet är uppdelat i totalt 3 etapper där man börjar i öst och jobbar sig mot väst.

GC-banan kommer att bli belyst med vanliga stolpar. Viloplatser med bänkar kommer även att sättas upp utmed gång & cykelbanan så att de äldre har en chans att ta en paus upp för backen.

Det totala arbetet med gång & cykelbanan beräknas vara klart till midsommar 2021.

TA-plan Ekedalsvägen

TA-plan Ekedalsvägen